โปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน
ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู-นอนทุ่งใหญ่นเรศวร
น้ำตกปะหละทะ-ทะเลหมอก-ตลาดริมเมย
ตลาดดอยมูเซอ-ร้านของฝากนครสวรรค์

(นอนทุ่งใหญ่นเรศวร 1 คืน,นอนรีสอร์ท 1 คืน)
ทริปเดือน ต.ค.- พ.ค.

วันแรก   กรุงเทพ อุ้มผาง
20.00น. จุดนัดห้างบิกซีสะพานควายเดินทางโดยรถตู้ VIP.ชำนาญเส้นทาง (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้)

วันที่สอง วัดสวนสัก,น้ำตกปะหละทะ,นอนทุ่งใหญ่นเรศวร (นอนทุ่งใหญ่ เต็นท์ 1 คืน)
(แต่สำหรับลูกค้าที่เดินทางไปเองพบกันที่เสียงซึงรีสอร์ท เวลา 15.00 น.เดินทางไปนอนทุ่งใหญ่นเรศวร)

03.00น. ถึง อ.แม่สอดทำธุระส่วนตัว แล้วออกเดินทางไป อ.อุ้มผาง สู่เส้นทางสายกระเรี่ยงลอยฟ้าและเป็น
ส่วนหนึ่งผืนป่าตะวันตกอันกว้างใหญ่ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร ผ่านโค้ง 1,219 โค้งชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ตลอดสองข้างทาง
07.30น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ “ เสียงซึงรีสอร์ท บ้านสวนริมน้ำ”  

10.30น.  พาท่านไปชมวัดไม้สักหลังจากนั้นไปน้ำตกปะหละทะเป็นน้ำตกหินปูนมีความสูง 5 ชั้น มีความสวย
มีความสวยงามไม่แท้ทีลอซูเลย
จากนั้นเตรียมตัวเดินทางออกจากน้ำตก เพื่อเดินทางไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร (ป่าตะแง้คี) เดินทางชมป่าศึกษาธรรมชาติ พรรณไม้ท่านจะพบ ไก่ฟ้า,กวาง,เก้ง,
12.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ระหว่างกิจกรรม
18.00น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) คืนนี้เราจะนอนเต้นท์+ ถุงนอน (กลางคืนอุณภูมิ 15-20 องศา)

วันที่
สาม   ล่องแก่งชมไพร-เที่ยวน้ำตกทีลอซู-แช่น้ำพุร้อน (นอนรีสอร์ท 1 คืน)
 
07.30น.  เตรียมตัวออกเดินทางจากทุ่งใหญ่นเรศวร มุ่งสู่ เสียงซึงรีสอร์ท บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) พร้อม
เก็บสัมภาระ จากนั้นเตรียมตัวลงเรือยาง โดยไกด์นำทางของเรา (ไกด์ 2 คน/ เรือยาง 1 ลำ) จากนั้นล่องเรือ
ยางในลำน้ำแม่กลอง ผ่านน้ำตกทีลอจ่อที่ไหลผ่านหน้าผาหินปูนตลอดจนนกป่าหลายสีสันต่างๆและได้สัมผัส
ธรรม ชาติอย่างใกล้ชิดและได้สัมผัสกับแมกไม้นานาพรรณมีทั้งป่าสัก,ป่าไผ่ การผจญภัยแก่งที่ปลอดภัย แก่งตะโค๊ะบิ,ผาผึ้ง,ผาเลือด,ผาโห่ว พร้อมทั้งชื่นชมกับธรรมชาติสองฝั่งลำน้ำแม่กลองและพบกับความตื่นเต้น
ในการล่องแก่งใช้เวลาประมาณ 2 ชม.ครึ่งแวะแช่น้ำพุร้อนระหว่างทางพร้อมรับประทานอาหารเที่ยงข้าวกล่อง
(มื้อที่ 5) นั่งรถสองแถวเข้าน้ำตกทีลอซู (ประมาณ 40 นาทีถึงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า) แล้วเดินเท้าเข้าน้ำตก
ระยะทางประมาณ 1.5 กม. น้ำตกที่มีความงานเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับ 6 ของโลกและถ่ายภาพเป็น
ที่ระลึกและเล่นน้ำตกพร้อมชื่นชมความงาม
16.00น.  เข้าที่พักเสียงซึงรีสอร์ทเล่นน้ำห้วยซึ่งติดกับที่พัก ถ้ามีเวลาว่างสามารถเดินเล่นชมวิถีชีวิตกระเรี่ยง
น้ำที่หมู่บ้านหน่อเอซึ่งอยู่ใกล้กับรีสอร์ท
19.00น.   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) อร่อยกับอาหารพื้นบ้านไว้บริการ ตอนกลางคืนล้อมวงคุยกันแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน นอนฟังเสียงน้ำไหล เสียงหริ่งเรไรขับกล่อม (บริการแค้มป์ไฟ) ที่เสียงซึงรีสอร์ทค่ำนี้
มีบรรเลงเพลงซึงพื้นเมือง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อรีสอร์ทแห่งด้วยได้บรรยากาศเหนือๆ

วันที่สี่      ทะเลหมอก-น้ำตกพาเจริญ-ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ซื้อของฝาก
05.30น.  อรุณสวัสดิ์ของวันใหม่สัมผัสบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางสายหมอกที่ลอยอากาศยามเช้าเราจะพา
ท่านไปปีนเขาและชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าท่านจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ใน
ธรรมชาติ ของเช้าวันนี้ชมดอกเทียนหรือดอกม่วงเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วดอยหัวหมดเดือนมีนาคมจะสมบรูณ์ไป
ด้วยดอก เสี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของอุ้มผาง
07.30น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ข้าวต้ม,ขนมปัง,กาแฟ
09.30น.  ทำธุระส่วนตัวเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางกลับ อ.แม่สอด
11.00น.  ถึงน้ำตกพาเจริญชมน้ำตกที่มีชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)
ที่ อ.แม่สอด (ลูกค้าชำระเอง)
14.00น. เดินทางไปชมสะพานมิตรภาพไทยพม่า และช้อปปิ้งตลาดริมเมย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด สินค้าที่นี่เน้นไม้แกะสลัก,อัญมณี,ถั่วทอดนานาชนิดซึ่งเป็นของฝากจาก อ.แม่สอด
16.00น. พาแวะตลาดดอยมูเซอ ขายของป่า-ตลาดผัก-ผลไม้เมืองหนาว
19.00น. ถึง จ.นครสวรรค์ แวะทานข้าวเย็นตามอัธยาศัย ที่ร้านโมจิ สามารถซื้อของฝากได้
22.00น. ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


สำหรับจอยทริป 2-3 ท่าน ประจำปี 58 โดยรถตู้ VIP (กรุงเทพฯ - อุ้มผาง) รถออกที่ Big c สะพานควาย
 เวลา 20.00 น.** ออกเดินทางทุกคืนวัน พฤหัสบดี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มีนาคม (ช่วง Hi season) **

เดือน พ.ค. 5-8 วันฉัตรมงคล / 6-9 วันแรงงาน / 19-22 วันวิสาขะบูชา
เดือน ก.ค. 16-19 วันอาสาฬบูชา
เดือน ส.ค. 11-14 วันแม่
เดือน ต.ค. 6-9 / 13-16 / 21-24 วันปิยะ / 27-30
เดือน พ.ย. 3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27
เดือน ธ.ค. 2-5 วันพ่อ / 9-12 วันรัฐธรรมนูญ / 15-18 / 22-25 / 30-2 วันขึ้นปีใหม่


กรุ๊ปเหมา 9-10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
เดินทางในโปรแกรมทั้งหมด อัตราค่าบริการท่านละ 4,500 บาท (อาหาร 7 มื้อ,พร้อมรถตู้เริ่มจากกรุงเทพฯ)
เดินทางมาเอง (เริ่มต้นที่ รีสอร์ท) อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 3,200 บาท (อาหาร 5 มื้อ)


ราคานี้รวมไกด์ + รถตู้ VIP ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุ้มผาง + นอนเต้นท์ทุ่งใหญ่ 1 คืน+ นอนรีสอร์ท 1 คืน ค่าล่องเรือ + ชูชีพ + ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท
รายละเอียด การชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำจำนวนท่านละ 1,000 บาท ในวันจอง โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์
ชื่อคุณ ภาวาณี ลำใน
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสสุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 918-7-00406-5
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-21285-5
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 113-208403-1

2. ส่วนที่เหลือ จ่ายที่รีสอร์ทวันเริ่มทัวร์
3. การยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com