ล่องแก่งชมไพร เพื่อเข้าน้ำตกทีลอซู ใช้เวลาประมาณ 2.30 น. ระหว่างทางจะผ่านน้ำตกสายรุ้ง

น้ำตกทีลอจ่อ,และน้ำตกเล็กน้ำตกน้อยมากมาย (Unseen) แล้วแวะแช่บ่อน้ำร้อนกลางป่าธรรมชาติ

ความปลอดภัยระดับ 1 เพราะเป็นล่องแก่งชมไพร (เด็กก็สามารถล่องได้ค่ะ)ชมความสวยงามของน้ำตกทีลอซู "น้ำตกที่สวยเป็นอันดับ 1 ของเอเชียและอันดับที่ 6 ของโลก"

 

 
เที่ยวน้ำตกปะหละทะ เปิดตัวปี 2556 เป็นน้ำตกแม่น้ำขนาดใหญ่ ที่นี่ท่านจะได้เล่นน้ำอย่างเต็มที่

 

ชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด สัมผัสลมหนาวดูวิว 360 องศาของเมืองเล็กๆแต่มีเหน่ห์ แห่งนี้ "อุ้มผาง"