โปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน
ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-น้ำพุร้อน
ทะเลหมอก-น้ำตกพาเจริญ-ตลาดริมเมย
ตลาดดอยมูเซอ-ร้านของฝากนครสวรรค์
(นอนเต้นท์ 1 คืน,นอนรีสอร์ท 1 คืน) ทริปหน้าฝนเดินป่า

วันที่แรก   กรุงเทพ อุ้มผาง
20.00น. จุดนัดห้างบิกซีสะพานควายเดินทางโดยรถตู้ VIP.ชำนาญเส้นทาง (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้)

วันที่สอง  ล่องแก่งเรือยาง-เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู
03.00น. ถึง อ.แม่สอดทำธุระส่วนตัว แล้วออกเดินทางไป อ.อุ้มผาง สู่เส้นทางสายกระเรี่ยงลอยฟ้าและเป็น
ส่วนหนึ่งผืนป่าตะวันตกอันกว้างใหญ่ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร ผ่านโค้ง 1,219 โค้งชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ตลอดสองข้างทาง
07.30น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ “ เสียงซึงรีสอร์ท บ้านสวนริมน้ำ”   จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวล่อง
เรือ ยางเครื่องแต่งกายเพื่อลงแพยาง โดยไกด์นำทางของเรา (ไกด์ 2 คน/เรือยาง 1ลำ) ล่องเรือยางในลำน้ำ
แม่กลองผ่าน น้ำตกทีลอจ่อ ที่ไหลผ่านหน้าผาหินปูนตลอดจนนกป่าหลากสีสันต่างๆได้สัมผัสธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด
สนุกสนานกับการผจญภัยแก่งเล็กที่ปลอดภัย,แก่งโค๊ะตะบิ,ผาผึ้ง,ผาเลือด,ผาโห่วพร้อมชื่นชมกับ
ธรรมชาติ สองฝั่งลำน้ำแม่กลอง และพบกับความตื่นเต้นในการล่องแก่งและแวะชมน้ำพุร้อนระหว่างทางพร้อม
กับรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารกล่องระหว่างกิจกรรม (มื้อที่ 2) ระหว่างล่องเรือยาง

15.00น.  ถึงผาเลือดเดินทางเข้าสู่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางอันเป็นประตูเข้าสู่น้ำตกทีลอซู โดยช่วงฤดู
ฝนตั้งแต่เดือน มิ.ย.- ก.ย.ต้องล่องแก่ง 4 ชม.และเดินเท้าระยะทาง 11 กม.ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.ครึ่ง จะถึงเขตอุทยานที่ตั้งแค้มป์ บริเวณใกล้น้ำตกระหว่างทางเดินป่าชมธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับแมกไม้นานา
พรรณมีทั้งป่าสัก,ป่าไผ่ตรง ตลอดจนสรรพชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมในพงไพร มีไก่ฟ้า หลากหลาย สีเพิ่มสีสันในการ
เดินป่า
18.00น. ถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งรอบล้อมด้วยลำห้วยๆที่ไหลมาจากน้ำตกสามารถอาบและเดินชม
ลำห้วยนี้ หรือมีเวลาเดินชมหมู่ผีเสื้อนานาชนิดข้างลำห้วยนี้มีสีสันหรือส่องดูนกมีหลากหลายชนิดในป่าแห่งนี้
ถึงที่พักตะเป็นที่กลางเต้นท์อยู่กลางป่า กลางคืนจะมีหิ่งห้อยบินมาให้เห็นเป็นระยะๆเพราะที่นี่มีต้นลำพูป่ายักษ์
อยู่หลายต้นพร้อมตั้งแค้มป์ไฟพักแรม ทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) โดยแม่ครัวคนอุ้มผางในกลางป่า คืนนี้เราจะ
ทานใต้แสงเทียนแลดูบรรยากาศโรแมนติคอีกแบบหนึ่งและได้สัมผัสการใช้ชีวิตในป่าอย่างแท้จริง ในค่ำคืนนี้
อาจได้ยินเสียงของสัตว์ป่าที่ออกมาหากินตสมธรรมชาติก็ได้


วันที่สาม   น้ำตกทีลอซู-เสียงซึงรีสอร์ท
06.00น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) แล้วเดินเท้าเข้าน้ำตกระยะทาง1.5กม.น้ำตกทีลอซูที่ได้ชื่อว่าราชินีน้ำตก
ที่เรารอคอยอยากสัมผัสกันพร้อมถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเล่นน้ำตกพร้อมชื่นชมความงาม
10.00น. เดินเท้าออกมาจากน้ำตกกลับมาที่จุกพักแรม พร้อมทานอาหารว่าง เตรียมตัวกลับรีสอร์ทเดินเท้าออก
จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถึงท่าทราย 11 กม.แล้วล่องเรือไปปะหละทะ 2 ชม.ถึงจุดขึ้นรถรับเข้ารีสอร์ทที่ท่าแม่
ละโม่ง พักทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) ระหว่างทาง
18.00น.  เข้าที่พักเสียงซึงรีสอร์ทเล่นน้ำห้วยซึ่งติดกับที่พัก ถ้ามีเวลาว่างสามารถเดินเล่นชมวิถีชีวิตกระเรี่ยง
น้ำที่หมู่บ้านหน่อเอซึ่งอยู่ใกล้กับรีสอร์ท
19.00น.  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 6) อร่อยกับอาหารพื้นบ้านไว้บริการ ตอนกลางคืนล้อมวงคุยกันแลก
เปลี่ยนความคิดเห็นกัน นอนฟังเสียงน้ำไหล เสียงหริ่งเรไรขับกล่อม (บริการแค้มป์ไฟ) ที่เสียงซึงรีสอร์ทค่ำนี้
มีบรรเลงเพลงซึงพื้นเมือง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อรีสอร์ทแห่งด้วยได้บรรยากาศเหนือๆ


วันที่สี่      ทะเลหมอก-น้ำตกพาเจริญ-ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ซื้อของฝาก
05.30น.  อรุณสวัสดิ์ของวันใหม่สัมผัสบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางสายหมอกที่ลอยอากาศยามเช้าเราจะพา
ท่านไปปีนเขาและชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าท่านจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ใน
ธรรมชาติ ของเช้าวันนี้ชมดอกเทียนหรือดอกม่วงเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วดอยหัวหมดเดือนมีนาคมจะสมบรูณ์ไป
ด้วยดอก เสี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของอุ้มผาง
07.30น.  รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ข้าวต้ม,ขนมปัง,กาแฟ
09.30น.  ทำธุระส่วนตัวเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางกลับ อ.แม่สอด
11.00น.  ถึงน้ำตกพาเจริญชมน้ำตกที่มีชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97 ชั้น และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่่ 8)
ที่ อ.แม่สอด (ลูกค้าชำระเอง)
14.00น. เดินทางไปชมสะพานมิตรภาพไทยพม่า และช้อปปิ้งตลาดริมเมย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด สินค้าที่นี่เน้นไม้แกะสลัก,อัญมณี,ถั่วทอดนานาชนิดซึ่งเป็นของฝากจาก อ.แม่สอด
16.00น. พาแวะตลาดดอยมูเซอ ขายของป่า-ตลาดผัก-ผลไม้เมืองหนาว
19.00น. ถึง จ.นครสวรรค์ แวะทานข้าวเย็นตามอัธยาศัย ที่ร้านโมจิ สามารถซื้อของฝากได้
22.00น. ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สำหรับจอยทริป 2-3 ท่าน ประจำปี 58 โดยรถตู้ VIP (กรุงเทพฯ - อุ้มผาง) รถออกที่ Big c สะพานควาย
เวลา 20.00 น.

** ออกเดินทางทุกคืนวัน พฤหัสบดี ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มีนาคม (ช่วง Hi season) **

เดือน พ.ค. 5-8 วันฉัตรมงคล / 6-9 วันแรงงาน / 19-22 วันวิสาขะบูชา
เดือน ก.ค. 16-19 วันอาสาฬบูชา
เดือน ส.ค. 11-14 วันแม่
เดือน ต.ค. 6-9 / 13-16 / 21-24 วันปิยะ / 27-30
เดือน พ.ย. 3-6 / 10-13 / 17-20 / 24-27
เดือน ธ.ค. 2-5 วันพ่อ / 9-12 วันรัฐธรรมนูญ / 15-18 / 22-25 / 30-2 วันขึ้นปีใหม่

กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
อัตราค่าบริการ ราคาท่านะ 5,200 บาท (ราคาสมาชิก 3,990 บาท) (อาหาร 7 มื้อ)
เดินทางมาเอง ราคาท่านละ 2,500-3,000 บาท (อาหาร 6 มื้อ)
ราคานี้รวมไกด์ + รถตู้ VIP ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุ้มผาง + นอนรีสอร์ท 2 คืน ค่าล่องเรือ + ชูชีพ + ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 200,000 บาท
รายละเอียด การชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำจำนวนท่านละ 1,000 บาท ในวันจอง โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์ ชื่อคุณ ภาวาณี ลำใน
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสสุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 918-7-00406-5
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-21285-5
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 113-208403-1

2. ส่วนที่เหลือ จ่ายที่รีสอร์ทวันเริ่มทัวร์
3. การยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com