โปรแกรมเที่ยวน้ำตกทีลอซู 3 วัน 2 คืน
ล่องแก่งน้ำตกทีลอซู-น้ำตกทีลอจ่อ-วัดสวนสัก
น้ำตกปะหละทะ-ทะเลหมอก-น้ำตกพาเจริญ
ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ร้านของฝากนครสวรรค์
เที่ยวพม่า สู่ประตูอาเซี่ยน AEC อ.แม่สอด

(นอนรีสอร์ท 2 คืน) หน้าแล้ง ต.ค. - พ.ค.

วันแรก   กรุงเทพ อุ้มผาง
20.00น. จุดนัดห้างบิกซีสะพานควายเดินทางโดยรถตู้ VIP.ชำนาญเส้นทาง (กรุ๊ปเหมาสามารถกำหนดจุดนัดหมายได้)

วันที่สอง  ล่องแก่งเรือยาง-เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอุ้มผาง-น้ำตกทีลอซู
03.00น. ถึง อ.แม่สอดทำธุระส่วนตัว แล้วออกเดินทางไป อ.อุ้มผาง สู่เส้นทางสายกระเรี่ยงลอยฟ้าและเป็น
ส่วนหนึ่งผืนป่าตะวันตกอันกว้างใหญ่ ซึ่งมีระยะทางประมาณ 164 กิโลเมตร ผ่านโค้ง 1,219 โค้งชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวเขาเผ่าม้ง ซึ่งอาศัยอยู่ตลอดสองข้างทาง
07.30น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) ที่ “ เสียงซึงรีสอร์ท บ้านสวนริมน้ำ”   จากนั้นเก็บสัมภาระเตรียมตัวล่อง
เรือ ยางเครื่องแต่งกายเพื่อลงแพยาง โดยไกด์นำทางของเรา (ไกด์ 2 คน/เรือยาง 1ลำ) ล่องเรือยางในลำน้ำ
แม่กลองผ่าน น้ำตกทีลอจ่อ ที่ไหลผ่านหน้าผาหินปูนตลอดจนนกป่าหลากสีสันต่างๆได้สัมผัสธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด
สนุกสนานกับการผจญภัยแก่งเล็กที่ปลอดภัย,แก่งโค๊ะตะบิ,ผาผึ้ง,ผาเลือด,ผาโห่วพร้อมชื่นชมกับ
ธรรมชาติ สองฝั่งลำน้ำแม่กลอง และพบกับความตื่นเต้นในการล่องแก่งและแวะชมน้ำพุร้อนระหว่างทางพร้อม
กับรับประทานอาหารกลางวันเป็นอาหารกล่องระหว่างกิจกรรม (มื้อที่ 2) ระหว่างล่องเรือยาง
12.00น. ถึงผาเลือดเดินทางเข้าสู่เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางอันเป็นประตูเข้าสู่น้ำตกทีลอซูโดย บริเวณใกล้น้ำตกระหว่างการเดินป่าชมธรรมชาติสัมผัสไปกับแมกไม้นานาพรรณมีทั้งป่าสัก,ป่าไผ่ตรง ตลอดจน
สรรพชีวิตที่อาศัยอยู่ร่วมในพงไพร มีไก่ฟ้า หลากหลายสีเพิ่มสีสันในการเดินป่า
13.00น. ถึงเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าอุ้มผางซึ่งรอบล้อมด้วยลำห้วยๆที่ไหลมาจากน้ำตกสามารถอาบและเดินชม
ลำห้วยนี้ หรือมีเวลาเดินชมหมู่ผีเสื้อนานาชนิดข้างลำห้วยนี้มีสีสันหรือส่องดูนกมีหลากหลายชนิดในป่าแห่งนี้
แล้วเดินเท้าเข้าน้ำตกระยะทาง1.5 กม.น้ำตกทีลอซูที่ได้ชื่อว่าราชินีน้ำตกที่เรารอคอยอยากสัมผัสกันพร้อมถ่าย
รูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเล่นน้ำตกพร้อมชื่นชมความงาม
17.00น. เดินทางกลับ ที่พัก โดยใช้รถสองแถวนั่งออกมาถึงรีสอร์ท เข้าที่พัก ,เล่นน้ำห้วยซึ่งติดที่พัก
19.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3) อร่อยกับอาหารพื้นบ้านไว้บริการ,นั่งล้อมวงคุยกันแลกเปลี่ยนความ
คิด เห็นข้างๆ กองไฟ
(ฟังเพลงซึงของคุณตาปัด ) พร้อมนอนฟังเสียงน้ำไหล เสียงหริ่งเรไรขับกล่อมที่เสียง ซึง รีสอร์ท


วันที่สาม   ชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมด-น้ำตกปะหละทะ-วัดสวนสัก-อบสมุนไพร
05.30น. อรุณสวัสดิ์ของวันใหม่สัมผัสบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางสายหมอกที่ลอยอากาศยามเช้าเราจะพาท่านไป ปีนเขาและชมทะเลหมอกที่ดอยหัวหมดดูพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าท่านจะมีความรู้สึกยิ่งใหญ่ในธรรมชาติ ของเช้าวันนี้ชมดอกเทียนหรือดอกม่วงเบ่งบานสะพรั่งไปทั่วดอยหัวหมดเดือนมีนาคมจะสมบรูณ์ไปด้วย ดอกเสี้ยวอันเป็นสัญลักษณ์ของอุ้มผาง
07.30น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ข้าวต้ม,ขนมปัง,กาแฟ ฯลฯ
แกะสลักไม้ที่มีสวยงามเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสักการะพระประธานในโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
09.00น. จากนั้นเตรียมตัวเดินทางไปวัดสวนสัก จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ ท่านจะได้ชื่นชมโบสถ์ศิลปะฝีมือการแกะสลักไม้ ที่มีสวยงามเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งสักการะพระประธานในโบสถ์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
12.00น. พักรับประทานอาหารเที่ยงเป็นอาหารกล่องระหว่างกิจกรรม (มื้อที่5)
13.00น. ชมและเล่นน้ำตกปะหละทะซึ่งเป็นน้ำตกหินปูนขนาดใหญ่ที่มีความสวยไม่แพ้น้ำตกทีลอซู มีทั้งหมด 5 ชั้น พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและเล่นน้ำตกตามอัธยาศัย
16.30 เข้าที่พักเสียงซึงรีสอร์ทพักผ่อนตามอัธยาศัยและท่านยังสามารถเล่นน้ำต่อได้ที่ริมห้วยอุ้มผางภายในรีสอร์ทได้ และยังมีบริการอบสมุนไพรฟรีเตาอบท่ามกลางธรรมชาติ (เตรียมผ้าถุงมาด้วย)
19.00น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่6) พักผ่อนตามอัธยาศัยมีแค้มป์ไฟบริการ

วันที่สี่   น้ำตกพาเจริญ-ข้ามฝั่งพม่าชมวัฒนะธรรมชาวพม่า -ตลาดริมเมย-ตลาดดอยมูเซอ-ร้านของฝากโมจินครสวรรค์
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 7) ข้าวต้ม,ขนมปัง,กาแฟ ฯลฯ
08.00น. ทำธุระส่วนตัวเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย เดินทางกลับ อ.แม่สอด
11.00น. ถึงน้ำตกพาเจริญชมน้ำตกที่มีชั้นเล็กชั้นน้อยถึง 97

12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8) ร้านอาหาร ชค. แม่สอด แซบนัว ส้มตำ ไก่ย่าง (ชิมไส้อั่วขั้นชื่อ)
ทำบัตรข้ามแดน ที่สะพานริมเมย เตรียมสำเนาบัตรประชาชน ของทุกท่านที่ข้ามแดน
"เปิดประตู AEC เชื่อมไมตรีสองฝั่งเมย" ไหว้พระสองแผ่นดิน เยือนถิ่นวัฒนธรรมเมืองชายแดน แคว้นพุทธภูมิ ไทย-สหภาพเมียนมาร์...เที่ยว 3 ชม. เต็มอิ่ม ที่ อ.แม่สอด (ลูกค้าชำระเอง)
วัดส่วยมินหวุ่น (เจดีย์ทอง) วัดมิจางโกง (วัดดอนจระเข้) วัดเจ้าโล่งจยี (วัดเจ้าลงยี)ตลาดบุเรงนอง เมียวดี
ชมสินค้าพม่า ได้เวลาอันสมควร เตรียมตัวกลับฝั่งไทย
16.30 น. เดินทางไปชมสะพานมิตรภาพไทยพม่า และช้อปปิ้งตลาดริมเมย เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด สินค้าที่ นี่เน้นไม้แกะสลัก,อัญมณี,ของฝากจาก อ.แม่สอด พาแวะร้านขายของฝากของแม่สอด ชื่อร้านแม่ผ่อง OTOP สินค้าถั่วทอดนานาชนิด ใหม่สดๆ ทุกวัน
18.00น พาท่านแวะทานอาหารเย็น ตลาดโต้รุ่ง อาหารนาๆ ชนิดไทย จีน ให้เลือกทานตามอัธยาศัย (ให้จ่ายเอง)
19.00 น. พาแวะตลาดดอยมูเซอ ขายของป่า-ตลาดผัก-ผลไม้เมืองหนาว
21.00 น. ถึง จ.นครสวรรค์ แวะ ที่ร้านโมจิ สามารถซื้อของฝากได้

วันที่ห้า 02.00น.. ถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ในวันหยุดนัตกฤษ์ได้

อัตราค่าบริการ ราคาท่านละ 5,400 บาท
ราคานี้รวมไกด์ + รถตู้ VIP ไป-กลับ กรุงเทพฯ-อุ้มผาง + อาหาร 8  มื้อ ,นอนรีสอร์ท 2 คืน ค่าล่องเรือ + ชูชีพ + ค่าทำตั๋วข้ามฝั่งพม่า ให้เตรียมสำเนาบัตรประชาชนประกันอุบัติเหตุ 200,000 บาท

รายละเอียด การชำระเงิน
1. ชำระเงินมัดจำจำนวนท่านละ 1,000 บาท ในวันจอง โดยโอนเงินเข้า บัญชีออมทรัพย์

ชื่อคุณ ภาวาณี ลำใน
- ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสสุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 918-7-00406-5
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-21285-5
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 113-208403-1
2. ส่วนที่เหลือ จ่ายก่อนวันเดินทาง 10 วัน
3. การยกเลิกการเดินทาง จะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง 15 วัน

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com