เงื่อนไขการโอนเงินและการจองทัวร์

1.มัดจำเงินท่านละ 1,000 บาท
2.พร้อมเขียนชื่อผู้จอง เบอร์ติดต่อ กำหนดวันเดินทาง จุดนัดพบเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
3.ส่งหลักฐานการโอนเงิน และรายชื่อสมาชิก ชื่อ-สกุล อายุ (เพื่อทำประกันอุบัติเหตุ)
มาที่ E.mail : pavanee_L7@yahoo.com
4.เพื่อความสะดวกและไม่ผิดพลาด รบกวนลูกค้าแจ้งกำหนดวันเดินทางและรายละเอียดต่างๆทาง
E.mail : pavanee_L7@yahoo.com
งดแจ้งทาง Line

การชำระเงิน

1.ชำระเงินมัดจำท่านละ 1,000 บาทในวันที่ทราบกำหนดการเดินทาง ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
ชื่อบัญชี คุณ ภาวาณี ลำใน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์

- ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัสสุขาภิบาล 3 เลขที่บัญชี 918-7-00406-5
- ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 040-2-21285-5
- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองจั่น เลขที่บัญชี 113-208403-1

2.ส่วนที่เหลือชำระวันเริ่มทัวร์
3.การจองวันเดินทางและยกเลิกการเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน
หรือ ติดต่อ คุณแจ๋ม 092-261-4156

หมายเหตุ ในการเดินทางหากมีปัญหาหรือุปสรรค์เฉพาะหน้า ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตาม
ความเหมาะสม โดยถือเอาผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ