โปรแกรมเที่ยว รับ-ส่ง เชียงราย-เชียงใหม่-นอนภูชี้ฟ้า
วัดร่องขุ่น ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง- ตลาดท่าขี้เหล็ก
พม่า –นอนภูชี้ฟ้า-ดอยผาหม่น-ดอยแม่สลอง-ไร่ชา101
หมู่บ้านสันติชน-วัดท่าตอน-ไร่ส้มธนาธร-อ.ฝาง
ดอยอ่างขาง- สวนสัตว์เชียงใหม่ (3 วัน 2 คืน)

วันแรก   วัดร่องขุ่น-ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง-ช้อปปิ้งตลาดแม่สายท่าขี้เหล็ก-พม่า -ภูชี้ฟ้า
07.30น.  รับที่สนามบินเชียงราย ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามสร้างโดยอาจารย์
อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บริการอาหารเช้า ที่ร้านเกาเหลาเลือดหมูเจ้าอร่อยหอนาฬิกา
08.30น.  นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล (พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล)จากนั้นนำท่าน
ชมสวน ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดที่ สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง และ พระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและ
สวิสเซอร์แลนด์
12.00น.  อาหารกลางวันที่ดอยตุง ตามอัธยาศัย
13.00น.  นำท่านสู่ อ.แม่สาย เที่ยวตลาดแม่สาย ช้อปปิ้งตลาดสินค้าไทย-พม่า ตลาดท่าขี้เหล็ก
15.00น.  พร้อมกันเดินทางมุ่งสู่ อ. เทิง ขึ้นเขาภูชี้ฟ้า
18.00น.  เข้าพักที่ รีสอร์ทภูชี้ฟ้า ภูฟ้าสวรรค์  (ห้องละ 2-4 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น พัดลม) ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ.ที่พัก
19.00น.  อาหารเย็น (1มื้อ) รวมในโปรแกรม พักผ่อนตามอัธยาศัยนั่งนับดาว ณ.ที่พักใกล้จุดชมวิวผาสวรรค์
ราตรีสวัสดิ์..


วันที่สอง    ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอนผาหม่น-ดอยแม่สลอง-ไร่ชา 101- บ้านสันติคีรี - วัดท่าตอน- ไร่ส้ม
05.00น.  ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง ชายแดน
ไทย-ลาว ที่นับเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของเมืองไทย ควรพกไฟฉายไปด้วยเนื่อง
จาก ทางเดินเท้าขึ้นภูชี้ฟ้า เป็นเส้นทางที่ลาดชัน และไม่มีแสงสว่าง
07.00น.  บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 2) ที่รีสอร์ทรวมในโปรแกรม
08.00น.  พร้อมกันนำท่าน ไปที่ดอยผาหม่น ชมดอกไม้ดอกทิวลิป(ช่วงเดือนธันวาคม)หรือน้ำตกภูซาง (Unseen)
10.00น. มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง เที่ยวชม-ชิมชาอู่หลง 101ชาที่มีชื่อเสียงและแพงที่สุดของดอยแม่สลอง
ชมทิวทัศน์ไร่ชาที่กว้างใหญ่ท่ามกลางขุนเขาที่ไร่ชา 101
13.00น. ระหว่างทางเข้าสู่ดอยแม่สลอง เที่ยวไร่ชา ชมสาธิตการชิมชาอู่หลง ปลายเดือนธันวาคมจะพบกับ
ดอกซากุระ หรือนางพญาเสือ โคร่งบานสะพรั่ง บริการอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที่ภัตราคารอาหารจีนยูนาน
สวนหมอกดอกไม้ ท่ามกลางวิวไร่ชา สวนดอกไม้
14.00น. เคารพสุสานนายพลต้วน ผู้ริเริ่มพัฒนาดอยแม่สลองซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้งดงามแวะซื้อสินค้าผล ไม้แห้ง เกาลัด ชาฯลฯจากเมืองจีน
14.30น. เดินทางสู่ ท่าตอน ไหว้พระที่วัดท่าตอน จุดชมวิวลำน้ำกก  ชมไร่ส้มธนาธรและซื้อส้มสายพันธุ์ดีฝาก
ทางบ้าน ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันงดงาม คดเคี้ยว ของแม่น้ำกกที่ วัดท่าตอน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา
17.00น. เข้าพักที่ โรงแรมฝาง (ห้องละ2 ท่าน แอร์ ทีวี +น้ำอุ่น) บรรยากาศสบายๆพักผ่อนตามอัธยาศัยอาหาร
เย็นตามอัธยาศัย

วันที่สาม   ดอยอ่างขาง-สวนสัตว์เชียงใหม่
05.30น.  บริการกาแฟ+ขนมปัง(ของว่าง) ที่โรงแรมท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ  เสร็จแล้วพร้อมกันเดินทาง
สู่ดอยอ่างขางพร้อมกับเก็บสัมภาระขึ้นรถขึ้นดอยอ่างขาง ชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างบนดอยอ่างขางได้แก่
จุดชมวิวกิ่วลม จากนั้นเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งอย่างงดงามได้แก่ สวน80,สวนกุหลาบอังกฤษ
สวนบอนไซแปลงพืชผัก เมืองหนาว สวนไม้ดอกไม้ประดับ
12.00น.  อาหารกลางวัน ใน อ. เชียงดาว  ตามอัธยาศัย
16.00น   สวนสัตว์เชียงใหม่ ชมหมีแพนด้าซื้อของฝาก พร้อมอิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย
17.00น.  ส่งสนามบินเชียงใหม่ โดยสวัสดิภาพ


กรุ๊ปเหมา 8 - 9 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com