โปรแกรมเที่ยวปาย – Coffee in Love -ห้วยน้ำดัง
โครงการหลวง(นอนดอยอ่างขาง)- ดอยอินทนนท์
ถ้ำเชียงดาวพระธาตุดอยสุเทพ-สวนสัตว์เชียงใหม่
พระธาตุหริภุญชัย (5 วัน 4 คืน)

วันแรก    กรุงเทพ-เชียงใหม่
19.00น.  จุดนัดที่ (กรณีเหมากรุ๊ป กำหนดจุดรับได้) ต้อนรับโดยทีมงานเสียงซึงทัวร์ พร้อมบริการอาหารกล่อง
(มื้อที่ 1) เครื่องดี่ม เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่ จ.เชียงใหม่


วันที่สอง   ดอยอินทนนท์-อ.ปาย ร้านกาแฟ Coffee in love
07.00น.  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหาร(มื้อที่ 2) ที่เชียงใหม่
08.00น.  เดินทาง
สู่ดอยอินทนนท์นำท่านสักการพระมหาธาตุเจีดีย์นถเมทนีดลและนภพลภูมิสิริ สร้างถวาย
พร้อมชมแปลงดอกไม้ ผลไม้เมืองหนาว จากนั้นมุ่งสู่จุดสูงสุดแดนสยาม 2,563เมตร เดินเที่ยวชมธรรมชาติ
ตามเส้นทางอ่างกาหลง ป่าใส่เสื้อ ที่ได้รับการออกแบบเส้นทาง เดินเป็น สะพานไม้ โดยนายไมเคิล วอลซ์
ชาวแคนนาดา และชมการเลือกซื้อสินค้าจากชาวม้ง
11.00น.  เที่ยวชมน้ำตกวชิรการ ขนาดใหญ่สูงประมาณ 80 เมตร
12.00น.  บริการอาหารเที่ยง ที่โครงการหลวงดอยอินทนนท์ (มื้อที่ 3)
14.00น.  นำท่านนมัสการ พระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นพระธาตุ ประจำปีเกิดปีชวด
16.00น.  ถึง อ.ปายเข้าที่พัก ซึ่งอยู่ในตัวเมือ
/ปาย(นอนห้องละ 2 ท่าน พัดลม+ทีวี+น้ำอุ่น) หรือเทียบเท่า
พร้อมกันเดินทางต่อเราจะพาท่านไปไหว้พระวัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลาจากนั้น
ไปชมสะพานประวัติศาสตร์ ,พาไปชมศูนย์วัฒนะธรรมจีนยูนาน ชมบ้านดิน ชิมชา แวะร้าน All About Coffee หรือร้าน Coffee in Love
18.00น.  เดินเล่นตัวเมืองปาย แวะชมตลาดเย็น เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของกินมากมาย ชิมโรตีหลาก
รส แวะร้านมิตรไทยและร้านสบายดี ซื้อโปสการ์ดทำมือสวยๆและเสื้อน่ารักๆ จากนั้นทาน อาหารเย็น(มื้อที่ 4)
ที่ร้านตามอัธยาศัย ตกดึกถ้าใครสนใจจะไปฟังเพลง เล่นดนตรีสดๆ ในบรรยากาศคลาสสิคอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็น
เสน่ห์ของเมืองปายที่หลายคนหลงไหลในค่ำคืนนี้


วันที่สาม   ทะเลหมอกห้วยน้ำดัง โป่งเดือดป่าแป- โครงการหลวงดอยอ่างขาง - จุดชมวิว

05.00น. อรุณสวัสดิ์ นำท่านออกเดินทางสู่ ห้วยน้ำดัง ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า จากนั้นนำท่านชมวิวทิวทัศน์ของขุนเขาที่ จุดชมวิว
07.30น. บริการอาหารเช้าที่ร้านอาหารบ้านแม่แสะ (มื้อที่ 5) หหลังอาหารออกเดินทางชมความ สวยงามอัน
พิศวงของ น้ำพุร้อนที่พุ่งขึ้นจากใต้ผิวดินสูงถึง 3 เมตร ที่ โป่งเดือดป่าแป๋ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.เชียงดาว บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหารครัวบ้านเฮา (มื้อที่ 6) หลัง อาหารออกเดินทางสู่ ดอยอ่างขาง ชมสวนไม้ ดอก ไม้ประดับ สวนผลไม้เมืองหนาว สวน บอนไซ แปลงทดลองพืชเมืองร้อนภายใน โครงการเกษตรหลวง
อ่างขาง พักผ่อน ถ่ายรูป สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าที่พัก (พักบ้านเลาติง/บ้านนาหา) นอนห้องละ 4-5ท่าน มีทีวี+น้ำอุ่น นำท่านชมทัศนียภาพของขุนเขาเขตชายแดนไทย - พม่า ที่จุดชมวิวและชมพระอาทิตย์ ลับฟ้า ที่ จุดชมวิวอ่างขาง
19.30น. บริการอาหารเย็นที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 7) หลังอาหาร พักผ่อนกันตามสบาย .....ราตรีสวัสดิ์


วันที่สี่   ดอยอ่างขาง - เชียงใหม่ - พระธาตุดอยสุเทพ - สวนสัตว์เชียงใหม่ - พระธาตุหริภุญชัย
05.30น.  นำท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกอันสวยงามยามเช้า ที่ จุดชมวิวอ่างขาง
07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8)ลังอาหารนำท่านชมความสวยงามของหินงอกหินย้อยหลากสีสันภายใน
ถ้ำเชียงดาว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงใหม่
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) หลังอาหารนำท่านนมัสการพระธาตุดอยสุเทพเพื่อความ เพื่อเป็นสิริมงคล (พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม) จากนั้นนำท่านชม หมีแพนด้า ที่ สวนสัตว์เชียงใหม่และนำ ท่านนมัสการ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุ ประจำปีเกิดปีระกา และช้อปปิ้งซื้อของฝากที่ตลาดทุ่งเกวียนกลับบ้าน

18.00น. บริการอาหารเย็น กลับกรุงเทพ ตามอัธยาศัย

กรุ๊ปเหมา 8 - 9 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com