โปรแกรมเที่ยวออบหลวง-แม่ฮ่องสอน -อ.ปาย
สนบ่อแก้ว-ถ้ำแก้วโกมล-(ทุ่งดอกบัวตอง เดือนพฤศจิกายน)
กระเหรี่ยงคอยาว-พระธาตุดอยกองมู-ปางอุ๋ง
บ้านรักไทย-ภูโคลน-ถ้ำปลา-ล่องแพถ้ำน้ำลอด
ปาย-ห้วยน้ำดัง-โป่งเดือป่าแป๋-เวียงกุมกาม  (5 วัน 4 คืน)

วันที่แรก     กรุงเทพฯ-แม่ฮ่องสอน
19.00น.  จุดนัดที่ห้างสรรพสินค้า บิกซีสะพานควาย  (กรณีเหมากรุ๊ป กำหนดจุดรับได้) ต้อนรับโดยทีมงานเสียงซึงทัวร์ พร้อมบริการอาหารว่าง-เครื่องดื่ม (มื้อที่ 1)เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่ จ.แม่ฮ่องสอน

วันที่สอง   ออบหลวง-สนบ่อแก้ว-ถ้ำแก้วโกมล-(ชมทุ่งดอกบัวตอง เดือนพฤศจิกายน)-ชมกระเหรี่ยงคอยาว
พระธาตุดอยกองมู  ช้อปปิ้งถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน
06.30น.  บริการอาหารเช้าที่ ออบหลวง (มื้อที่ 2) เข้าชมอุทยานออบหลวง  (Unseen) ชมแกรนด์แคนย่อน
เมืองไทย พร้อมบันทึกภาพตามอัธยาศัย
09.00น.  ชมสวนสนบ่อแก้ว สนสามใบที่ปลูกเรียงรายสองข้างทางงามยิ่งนัก
12.00น.  บริการอาหารเที่ยง อ.แม่สะเรียง ร้านอาหารอินทิรา (มิ้อที่ 3)
13.00น.  มุ่งสู่ อ.ขุนยวม ชมถ้ำแก้วโกมล มีหินงอกหินย้อย ชมความอัศจรรย์ของผลึกแคลไซต์สีขาวคล้ายน้ำ แข็ง ซึ่งมีความยาวประมาณ 120 เมตร (ช่วงเดือนพฤศจิกายน ต้นธันวาคม ชมทุ่งดอกบัวตอง)ที่ดอยแม่อู่คอ
16.30น.  ไปบ้านห้วยเสือเฒ่า  ชมกระเหรี่ยงคอยาวที่บ้านน้ำเพียงดิน
17.30น.  เข้าที่รีสอร์ทใน จ. แม่ฮ่องสอน
18.00น.  พาท่านไปนมัสการ พระธาตุดอยกองมู ซึ่งเป็นจุดชมวิวเมืองแม่ฮ่องสอนไหว้พระพร้อมชมศิลป
ไทยใหญ่
19.00น.  บริการอาหารเย็น ร้านใบเฟิร์น(มื้อที่ 4) ช่วงหัวค่ำ เดินช้อปปิ้งถนนคนเดินจ.แม่ฮ่องสอนชมสินค้า
พื้นเมือง
21.00น.  เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย นอนหลับฝันดี

วันที่สาม    ชมทะเลหมอกปางอุ๋ง-บ้านรักไทย-ภูโคลน ปางมะผ้า-ถ้ำปลา-ล่องแพไม้ไผ่ชมถ้ำน้ำลอด-อ.ปาย-วัดน้ำฮู- ร้านกาแฟ Coffee in love
05.00น.  พร้อมกันมุ่งสู่บ้านรวมไทย ชมบรรยากาศยามเช้ารอบๆทะเลสาบ ที่นี่เหมือน Switzerland เมืองไทย
หรือปางอุ๋ง ไปบ้านรักไทยชมวิถีของชาวจีนฮ่อ ชิมชา ชมบ้านดิน พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อที่ 5)
10.30น. ไปภูโคลน คันทรีคลับ เป็นแหล่งน้ำแร่ และโคลนธรรมชาติที่ได้มาจากสายแร่ใต้ดินมีประโยชน์ต่อผิว
มนุษย์ และระบบไหลเวียนโลหิต มีบริการพอกตัว-พอกหน้า และขายผลิตภัณฑ์ชมถ้ำปลาชมปลาพวงฝูงใหญ่
ที่อาศัย อยู่ในถ้ำที่มีน้ำลอดทะลุออกมา
12.00น.  บริการอาหารเที่ยง ที่ร้านเลมอนฮิวส์ อ.ปางมะผ้า / ร้านอาหารถ้ำน้ำลอด (มื้อที่ 6)
13.00น.  พร้อมกันเราจะพาท่านมุ่งสู่ อ.ปางมะผ้า ไปนั่งแพไม้ไผ่ชมถ้ำน้ำลอด ซึ่งเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยรูป
ประหลาดจะผ่านถ้ำตุ๊กตา ถ้ำผีแมนก่อนยุคประวัติศาสตร์(Unseen)
17.30น.  ถึง อ.ปายพาท่านไปไหว้พระวัดน้ำฮู ซึ่งสามารถเปิดเศียรและมีน้ำมนต์ซึมตลอดเวลาจากนั้นร้าน ร้านกาแฟ Coffee in love สะพานประวัติศาสตร์
18.00น. เข้าที่พักใน อ.ปาย พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่นเมืองปาย และชมตลาดเย็นเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง
และของกิน ชิมโรตีหลากรส แวะร้านมิตรไทย และร้านสบายดีซื้อโปสการ์ดทำมือสวยๆน่ารักพร้อมเสื้อสกรีน
น่ารัก มากมาย จากนั้นทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย ดึกๆใครอยากฟังดนตรีสดๆในบรรยากาศคลาสสิคอีก
แบบหนึ่ง ซึ่งเป็น เสน่ห์ของเมืองปาย อีกแบบหนึ่งที่หลายคนหลงใหลในค่ำคืนนี้

วันที่สี่    ทะเลหมอกห้วยน้ำดัง-โป่งเดือดป่าแป-เวียงกุมกาม- ถนนคนเดินเชียงใหม่
05.30น.  เก็บสัมภาระพร้อมอำลาเมืองปาย นำท่านมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมทะเลหมอกยามเช้า พร้อมชมพระอาทิตย์ขึ้นกับบรรยากาศที่หนาวประทับใจอีกแบบหนึ่ง จากนั้นเดินทางสู่แม่ริม
07.30น.  บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 7) ที่บ้านแม่แสะ
09.30น.  ถึงโป่งเดือดป่าแป๋ ชมน้ำพุร้อน หรืออาบน้ำแร่ ธรรมชาติ
12.00น.  บริการ อาหารเที่ยง ที่ร้านอาหาร อ. แม่ริม (มื้อที่ 8)
14.00น   นั่งรถรางชมเวียงกุมกาม เมื่องก่อนเชียงใหม่ หลังจากนั้น เดินถนนคนเดินเชียงใหม่ ทานอาหารเย็น
ตามอัธยาศัย
19.30น.  พร้อมกันที่รถมุ่งสู่เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

วันที่ห้า   เชียงใหม่-กรุงเทพฯ          
05.00น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

กรุ๊ปเหมา 8 - 9 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com