โปรแกรมเที่ยวทัวร์ 3 ดอย ทัวร์ 3 ดอย
ดอยตุง ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนท์
วัดร่องขุ่น- ไร่บุญรอด-ไร่สตอเบอรี่
ไร่ส้มธนาธร -  หมู่บ้านหางดง  (5 วัน 4 คืน)

วันแรก     กรุงเทพ – เชียงราย
19.00น.  จุดนัดที่ห้างสรรพสินค้า บิกซีสะพานควาย  (กรณีเหมากรุ๊ป กำหนดจุดรับได้) ต้อนรับโดยทีมงานเสียงซึงทัวร์ พร้อมบริการอาหารว่าง-เครื่องดื่ม เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่
จ.เชียงราย

วันที่สอง   วัดร่องขุ่น-ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง-ชมความสวยงามของไร่บุญรอด
06.30น. บริการอาหารเช้า ที่ร้านเกาเหลาเลือดหมูเจ้าอร่อย (มื้อที่ 1)
07.30น. ชมวัดร่องขุ่น ที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
09.00น. นำท่านสู่ ไร่บุญรอดให้ท่านให้ถ่ายภาพทุ่งหญ้าที่เขียวๆอีกทั้งยังมีดอกไม้ที่ประดับตกแต่งอย่าง
สวยงามพร้อมทั้งยังมีร้านขายของฝากซื้อซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของไร่บุญรอดอีกด้วย
12.00น.  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2)
13.00น. เที่ยวชมดอยตุง ชมสวนแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็นสวนไม้ประดับที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
ชมพระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและสวิสเซอร์แลนด์ และชมหอพระราชประวัติของของสมเด็จย่า ไหว้
14.00น.  พระธาตุดอยตุง ประจำปีเกิดปีกุน
17.00น. พร้อมกันเข้าที่พักในเมืองเชียงราย โรงแรม.นิ่มซีเส็งเชียงราย ใกล้ไนบาซ่าเชียงรายเดินเล่นได้
(ห้องนอน2 ท่านทีวี+แอร์+เครื่องทำน้ำอุ่น)
18.30น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ที่ร้านอาหาร

วันที่สาม    ดอยอ่างขาง-ไร่ส้มธนาธร-ไร่สตอเบอรี่-ถนนคนเดิน/ไนท์บาซ่า
06.30น.  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 4) เตรียมตัวเช็คเอาท์และเดินทางต่อไปยังพร้อมกันมุ่ง สู่ดอยอ่างขาง เดินเส้นทางท่าตอน ริมน้ำกก,ไร่ส้มธนาธร
09.00น.  เปลี่ยนรถท้องถิ่น ขึ้นดอยอ่างขาง ที่จุดชมวิวกิ่วลมจากนั้นเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่ง
อย่าง งดงาม ได้แก่ สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษ สวนบอนไซ แปลงพืชผักเมืองหนาวสวนไม้ดอกไม้ประดับ
12.00น.  บริการอาหารเที่ยงที่ร้านดอยอ่างขาง (มื้อที่ 5) ไร่สตอเบอรี่
17.30น.  เข้าพักที่โรงแรมในตัวเมืองเชียงใหม โรงแรม เอส.พี.
(ห้องนอน2 ท่านทีวี+แอร์+เครื่องทำน้ำอุ่น)
18.30น.  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ร้านอาหาร
19.30น.  ช้อปปิ้งถนนคนเดิน/วันเสาร์ ถนนวัวลาย/วันอาทิตย์ ถนนท่าแพ หรือไนท์บาซ่า ตามอัธยาศัย

วันที่สี่    ดอยอินทนนท์-เชียงใหม่-ตลาดหางดง
07.00น.   บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7)
08.00น.   เดินทางสู่ ดอยอินทนนท์ นำท่านสักการพระมหาธาตุเจดีนถเมทนีดล และนภพลภูมิสิริ สร้างถวาย ในหลวงและพระราชินี พร้อมชมแปลงดอกไม้ ผลไม้เมืองหนาว จากนั้นมุ่งหน้าสู่จุสูงสุดแดนสยาม 2,563 เมตรเดินเที่ยวชมธรรมชาติตามเส้นทางอ่างกาหลง ป่าใส่เสื้อ ที่ได้รับการออกแบบเส้นทาง เดินเป็นสะพานไม้ โดยนายไมเคิล วอลซ์ ชาวแคนนาดา และชมการเลือกซื้อ สินค้าจากชาวม้ง
12.00น.  บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) โครงการหลวงอินทนนท์
13.00น.  เที่ยวชม น้ำตกวชิราธาร ขนาดใหญ่ สูงประมาณ 80 เมตร
14.00น.  นำท่านนมัสการ พระธาตุจอมทอง ซึ่งเป็นพระธาตุ ประจำปีเกิดปีชวด
15.00น.  เดินทางไปหมู่บ้านหางดง ชมสินค้าไม้แกะสลัก นานา ชนิดอิสระอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัยพร้อมซื้อ ของฝาก ร้านมนัสนันท์ ของฝากเชียงใหม่
19.00น.  พร้อมกันที่รถมุ่งสู่เชียงใหม่-กรุงเทพฯ

วันที่ห้า    เชียงใหม่-กรุงเทพฯ
05.00น.  ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมพิเศษสำหรับ ทริปปีใหม่เพิ่มเที่ยวไร่สิงค์ปาร์ค (ไร่บุญรอด)
กำหนดเดินทาง วันที่ 30 ธ.ค.- 3 ม.ค.59 ราคา 6,500 บาท /ท่าน


ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com