โปรแกรมเที่ยวเชียงใหม่-เชียงราย (นอนภูชี้ฟ้า)
วัดร่องขุ่น -ไร่บุญรอด - ดอยตุง - พระธาตุดอยตุง
นอนภูชี้ฟ้า - ดอยผาหม่น – น้ำตกภูซาง - ดอยแม่สลอง-ไร่ชา 101-หมู่บ้านสันติชน -ไร่ส้มธนาธร-วัดท่าตอน
ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบด้ง-ดอยอ่างขาง –ไร่สตอเบอรี่
เวียงกุมกาม-ถนนคนเดินเชียงใหม่/ไนท์บาซ่า   (5 วัน 4 คืน)

วันแรก    กรุงเทพฯ – เชียงราย
19.00น.  กรณีเหมากรุ๊ป กำหนดจุดรับได้ ต้อนรับโดยทีมงานเสียงซึงทัวร์พร้อมบริการอาหารว่าง-เครื่องดื่ม
เดินทางโดยรถตู้ ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่  จ.เชียงราย

วันที่สอง   วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-ดอยตุง-พระธาตุดอยตุง-ภูชี้ฟ้า
08.00น.  ชมพุทธศิลป์ที่วัดร่องขุ่น วัดที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม สร้างโดยอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ บริการอาหารเช้า ที่ร้านเกาเหลาเลือดหมูเจ้าอร่อย (มื้อที่1)
09.30น.  นำท่านสู่ ไร่บุญรอดให้ท่านให้ถ่ายภาพทุ่งหญ้าที่เขียวๆอีกทั้งยังมีดอกไม้ที่ประดับตกแต่งอย่าง
สวยงามพร้อมทั้งยังมีร้านขายของฝากซื้อซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของไร่บุญรอดอีกด้วย
12.00น.  บริการอาหารกลางวันที่ดอยตุง (มื้อที่ 2)
13.00น.  นำท่านนมัสการ พระธาตุดอยตุง เพื่อเป็นสิริมงคล (พระธาตุประจำปีเกิดปีกุล) จากนั้นนำท่าน
ชมสวน ดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิดที่ สวนดอกไม้แม่ฟ้าหลวง และ พระตำหนักดอยตุง ศิลปะล้านนาและ
สวิสเซอร์แลนด์

15.00น. พร้อมกันเดินทางมุ่งสู่ อ. เทิง ขึ้นเขาภูชี้ฟ้า
18.00น. เข้าพักที่ รีสอร์ทบนภูชี้ฟ้า (ห้องละ 4-5 ท่าน ทีวี น้ำอุ่น พัดลม) ชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ.ที่พัก
19.00น.  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) พักผ่อนตามอัธยาศัยนั่งนับดาว ณ.ที่พักใกล้จุดชมวิวผาสวรรค์ ราตรีสวัสดิ์..


วันที่สาม    ชมทะเลหมอกภูชี้ฟ้า-ดอยแม่สลอง-ไร่ชา 101- บ้านสันติคีรี - วัดท่าตอน- ไร่ส้มธนาธร
05.00น.  ขึ้นยอดภูชี้ฟ้าชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่สวยงามที่สุดลอยอยู่เหนือลำน้ำโขง ชายแดน
ไทย-ลาว ที่นับเป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สุดของเมืองไทยควรพกไฟฉายไปด้วยเนื่อง
จาก ทางเดินเท้าขึ้นภูชี้ฟ้า เป็นเส้นทางที่ลาดชัน และไม่มีแสงสว่าง
07.00น.  บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 4)
08.00น.  พร้อมกันนำท่าน ไปที่ดอยผาหม่น ชมดอกไม้ดอกทิวลิป(ช่วงเดือนธันวาคม)หรือน้ำตกภูซาง (Unseen)
10.00น.  มุ่งหน้าสู่ดอยแม่สลอง เที่ยวชม-ชิมชาอู่หลง 101ชาที่มีชื่อเสียงและแพงที่สุดของดอยแม่สลอง
ชมทิวทัศน์ไร่ชา ที่กว้างใหญ่ท่ามกลางขุนเขาที่ไร่ชา 101
12.00น.  บริการอาหารเที่ยง ณ.ภัตาคารอาหารจีน (มื้อที่ 5)
13.00น.  ระหว่างทางเข้าสู่ดอยแม่สลอง เที่ยวไร่ชา ชมสาธิตการชิมชาอู่หลง ปลายเดือนธันวาคมจะพบกับ
ดอกซากุระ หรือนางพญาเสือ โคร่งบานสะพรั่ง สวนหมอกดอกไม้ท่ามกลางวิวไร่ชาสวนดอกไม้
14.00น.  เคารพสุสานนายพลต้วน ผู้ริเริ่มพัฒนาดอยแม่สลองซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้งดงามแวะซื้อสินค้า
ผล ไม้แห้ง เกาลัด ชาฯลฯจากเมืองจีน
14.30น.  เดินทางสู่ ท่าตอน ไหว้พระที่ วัดท่าตอน จุดชมวิวลำน้ำกก  ชมไร่ส้มธนาธร และซื้อส้มสายพันธุ์ดี
ฝาก ทางบ้าน ระหว่างทางชมทัศนียภาพอันงดงาม คดเคี้ยว ของแม่น้ำกกที่ วัดท่าตอน ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขา
พร้อมสักการะพระบรมสารีริกธาตุบนพระเจดีย์แก้วเพื่อความเป็นสิริมงคล
17.00น.  เข้าพักที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ห้องละ2 ท่าน แอร์ ทีวี +น้ำอุ่น) บรรยากาศสบายๆ
19.00น.  บริการอาหารเย็น ณ.ร้านอาหารในบรรยากาศผ่อนคลาย (มื้อที่ 6) พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สี่    ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ขอบด้ง - ดอยอ่างขาง-ไร่สตอเบอรี่ - เวียงกุมกาม -ไนท์บาซ่า/ถนนคนเดิน
05.30น.  ขอบด้ง ที่นี่ท่านสามารถชมทะเลหมอกและวิวพระอาทิตย์ทั้งขึ้นและตก มองเห็นทิวเขารอบด้าน
และหากฟ้า เปิดจะมองเห็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางด้วย พร้อมรับประทานอาหารเช้า ท่ามกลางบรรยากาศ
สบายๆ(มื้อที่ 7) เสร็จแล้วพร้อมกันเดินทางสู่ดอยอ่างขาง
07.30น.  ดอยอ่างขางชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างบนดอยอ่างขางจากนั้นเที่ยวชมสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่ง
อย่างงดงาม ได้แก่ สวน 80 สวนกุหลาบอังกฤษสวนบอนไซแปลงพืชผัก เมืองหนาวสวนไม้ดอกไม้ประดับจาก
นั้นแวะชิมและ ซื้อสวนสตรอว์เบอรี่หวานพันธุ์พระราชทาน ปลูกแบบธรรมชาติ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมี ไม่ฉีดยาฆ่าแมลง
12.00น.  บริการกลางร้านอาหาร ใน อ. เชียงดาว (มื้อที่ 8)
14.00น   พาท่านไปนั่งรถรางชมเมืองเก่าก่อนเชียงใหม่ ที่เวียงกุมกาม
18.00น.  รับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย หลังอาหารให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากจากไนท์บาซ่า / ถนนคนเดิน ในเชียงใหม่กันตามสบาย
19.30น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


กรุ๊ปเหมา 8 - 9 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com