โปรแกรมเที่ยว จ.ราชบุรี ล่องเรือตลาดน้ำดำเนินสะดวก
สุนทรีย์แลนด์ - ถ้ำเขาบิน - Scenery Resort - ฟาร์ม Alpacahill
สวนกล้วยไม้ออร์คิด - บ้านหอมเทียน - ธารน้ำร้อนบ่อคลึง
ล่องเรือชมวิถีชีวิตสองฝากฝั่งตลาดน้ำอัมพวา
(1 คืน 2 วัน)

วันแรก  กรุงเทพ-สวนผึ้ง จ.ราชบุรี – ตลาดน้ำดำเนินสะดวก –  ถ้ำเขาบิน
06.00 น. รับคณะที่นัดที่ จุดนัดหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงานโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่  จ.ราชบุรี  บริการน้ำดื่ม+ขนม-นม-ลูกอมหมากฝรั่ง ให้คณะอิ่มอร่อยรองท้อง set box  (มื้อที่ 1)
09.00 น. เดินทางถึงตลาดน้ำดำเนินสะดวก รับประทานอาหารเช้าริมคลองดำเนินสะดวกตามอัธยาศัย เที่ยวชมวิถีชีวิตของ
ชาวสวนดำเนินสะดวก เลือกซื้อของที่ระลึก ขนมนาๆชนิด จากนั้นล่องเรือชมความงาม
ของ ไร่สวน ริมคลอง ดำเนินสะดวก แวะชิมและชมการผลิตน้ำตาลสดๆ จากมะพร้าว 

12.00 น. บริการอาหารกลางวันร้านเฮือนโบราณ (มื้อที่ 2)
13.30 น. เที่ยวชมสุนทรีแลนด์ ดินแดนตุ๊กตาน่ารักๆ ดินแดนแห่งแห่งความผัน ถ่ายรูปกับตุ๊กตา
15.00 น. ชมถ้ำเขาบินที่มีหินย้อยสวยงามมาก สามารถจินตนาการเป็นรูปสัตว์ต่างๆ หลายชนิดสุดปลายถ้ำมี หินย้อย เป็นรูปนกตัวใหญ่กำลังกางปีกอันเป็นที่มาของชื่อถ้ำเขาบิน
15.00 น. เดินทางสู่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งมีอากาศเย็นสดชื่นตลอดปี Check in เข้าที่พัก
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) ณ ร้านอาหารครัวตะนาวศรี หลังอาหารเข้าที่พักพร้อมพักผ่อนตาม
อัธยาศัย

วันที่สอง    Scenery Resort –ฟาร์ม Alpacahill  / สวนกล้วยไม้ออร์คิด – บ้านหอมเทียน -  ธารน้ำร้อนบ่อคลึง - ตลาดน้ำอัมพวา
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่รีสอร์ท  (มื้อที่4) หลังอาหารนำท่านมุ่งหน้าสู่ Scenery Resort & ฟาร์ม รีสอร์ทในฝันมีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะ ฟาร์มแกะ และทุ่งหญ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้
09.00 น. กรณีเข้าชม ฟาร์ม Alpacahill  พาท่านสัมผัสขนที่นุ่มละเอียด ให้อาหาร และถ่ายรูปกับฝูงอัลปาก้า อย่างใกล้ชิด เพื่อประสบการณ์อันแสนวิเศษณ. ฟาร์ม Alpacahill แห่งแรกในประเทศไทย (ลูกค้าชำระค่าเข้าชมเอง 290 บาท)
หรือ เข้าชม สวนกล้วยไม้ออร์คิด ท่านจะได้พบกับกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ ถ้าท่านถูกใจก็สามารถซื้อกลับ
เป็นของฝากได้ด้วย
10.00 น. ชมแหล่งผลิตเทียนหอม ณ บ้านเทียนหอม เลือกซื้อเทียนหอม หลากหลายแบบตามอัธยาศัยถ่ายรูป
กับมุมสวยๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) ร้านอาหารครัวม่อนไข่
13.00 น. นำท่านแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ณ. ธารน้ำร้อนบ่อคลึง ตามอัธยาศัย
14.00 น. ช้อปและถ่ายรูปกับวิวสวยๆของ ตลาดน้ำ Veneto สวนผึ้ง   จำลองบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ เมืองในแคว้น Veneto ประเทศอิตาลี มีทะเลสาบขนาดใหญ่กว่า 20 ไร่อยู่ในพื้นที่ และมีร้านค้ากว่า 60 ร้านให้
ให้ช้อปชิวๆสบายๆ
15.00 น.  เดิน ช้อป กิน กับอาหารขนมไทยที่หาทานได้ยากที่ตลาดน้ำอัมพวาล่องเรือยามเย็นชมวิถีชีวิตริม
สองฝั่งคลอง
21.00 น.  ถึง จ.กรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ 

กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com