โปรแกรมเที่ยว ทัวร์ระนองดำน้ำชมปะการัง
อาบน้ำแร่ สองฝั่งอันดามันไทย-พม่า
(3 คืน 4 วัน)

วันแรก  กรุงเทพ -ระนอง
19.00น. รับคณะที่นัดที่ จุดนัดหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงาน โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่ กรุงเทพ-จ.ระนอง บริการน้ำดื่ม+ขนม-ลูกอมหมากฝรั่ง อาหารกล่อง ให้คณะอิ่มอร่อยก่อนนอน (มื้อที่ 1)


วันที่สอง  ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น หมู่เกาะกำ เกาะค้างคาว ประเทศไทย
06.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 2) ณ.ร้านอาหาร อาทิเช่น บะกุ๊ดเต๋ ติ่มซำ โจ๊ก ชา กาแฟจากนั้นออกเดินทาง สู่ท่าเรือหาดบางเบน
08.30น. ลงเรือไปหมู่เกาะกำ มีจุดเด่นที่มีชายหาดสวยงาม3ด้าน เม็ดทรายละเอียด สีขาวนวลดั่งแป้งเป็นอ่าว
ที่เกือบโอบ โค้งมาติดกันเป็นรูปวงกลมตามแนวเหนือ-ใต้คล้ายเขาควาย
09.30น. เดินทางถึงหมู่เกาะกำ(เกาะกำตก หรืออ่าวเขาควาย-เกาะกำกลาง หรือเกาะญี่ปุ่น)ดำน้ำชมปะการัง
และ ฝูงปลา พร้อมเล่นน้ำที่ชายหาด กลางวัน บริการอาหาร(มื้อที่ 3)แบบปิกนิก ท่ามกลางเกลียวคลื่น ณ.
ชายหาดหมู่เกาะกำ
13.00น. เดินทางไปยังเกาะค้างคาว ดำน้ำตื้น ชมปะการัง กัลปังหาสีชมพู และฝูงปลา ซึ่งมีหาดทรายสีขาว
ละเอียดดั่งแป้ง ชมหาดหินงาม เป็นหาดทีมีแต่ก้อนหินเรียงรายกันอย่างสวยงาม
15.00น. อำลาหมู่เกาะกำ สวรรค์...อันดามันเหนือ เดินทางกลับท่าเรือหาด บางเบนพาท่านไปอาบน้ำแร่ร้อน
พรรั้ง นอนแช่/อาบ้ำแร่ร้อนทที่ไม่มีกำมะถันเจือปน ไร้กลิ่นกำมะถัน เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตในร่างกาย
และผ่อนคลายความเมื่อยล้า พร้อมสัมผัสสปาปลาบำบัดธรรมชาติ พร้อมชิมไข่ต้มน้ำแร่ใช้เวลาแช่น้ำในน้ำแร่
ร้อนธรรมชาตินานถึง 18 ชั่วโมง
18.00น. นำท่านเข้าที่พัก โรงแรมจันทร์สมบีช รีสอร์ท บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 4)

วันที่สาม   ไหว้พระและช้อปปิ้ง ณ.เกาะสองพม่า
06.30น. บริการอาหารเช้า ณ.ที่พัก (มื้อที่ 5)
08.30น.ถึงท่าเรืออันดามันคลับ ทำบัตรผ่านแดน(แสดงบัตรประชาชน) ลงเรือไปเกาะสน
09.00น.เดินทางถึงท่าเรือเกาะสน ผ่านแดนเปลี่ยนเรือ เดินทางสู่เกาะสอง(วิคตอเรียพอยด์)
09.30น.ถึงท่าเรือเกาะสอง นำท่านชม อนุสาวรีย์พระเจ้าบุเรงนอง โดยรถท้องถิ่นจากนั้นนำท่านชม
ศาสนสถาน วัดปีดอร์เอ
(วัดจำรองวัดชเวดากอง) และวัดมอญ เพื่อนนมัสการพระพุทธรูป และชื่นชมสถาปัตยกรรมสไตล์พม่า
เพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมถ่ายภาพ(ห้ามใส่เสือแขนกุด กางเกงขาสั้น ไม่อนุญาตให้เข้า)
จากน้นนำท่านช้อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ผ้า สโร่ง ไม้แกะสลัก จากนั้นเดินทางกลับเกาะสน
12.00น. บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 6) อันดามันคลับ
15.00น.ลงเรือกลับระนอง
18.00น. เข้าที่พัก โรงแรม   บรรยากาศยามเช้า ชมทะเล


วันที่สี่   ซื้อของฝาก บ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน คอคอดกระ
06.30น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 7) หลังอาหารเช็คเอ้าท์
08.00น. ออกเดินทางเยี่ยมชมเมือง ชมพระราชวังรัตนรังสรรค์ในเวลากลางคืนซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
และสวยงาม และเป็นที่ประทับแรมพระมหากบัตริย์ 3 พระองค์ได้แก่ รัชกาลที่5 (ปีพ.ศ. 2433) รัชกาลที่ 6
(ปีพ.ศ.2452) รัชกาลที่ 7 (ปี พ.ศ.2471) สมควรแก่เวลา ไปซื้อของฝาก ของที่ระลึกท้องถิ่นเมืองระนอง อาทิเช่น ไข่มุกอันอามัน กะปิ กุ้งแห้ง ผ้าบาเตะเป็นต้น
10.30น.ออกเดินทางไปสัมผัสบ่อน้ำพุร้อนรักษะวาริน ก่อนอำลา กลับเมืองแห่งน้ำแร่ นำทุกท่านแช่เท้าเพิ่ม
การไหลเวียนของกระแสเลือด
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) ร้านอาหารสมบรูณ์โภชนา
13.00น. แวะชมคอคอดกระ เป็นส่วนที่แคบที่สุดของแหลมมาลายุพร้อมถ่ายรูปที่ระลึก จากนั้นแวะชม อ.หัวหิน ชมเพลินวาน ถ่ายโรงหนังเก่า หรือ วัดเขาธงชัย (พร้อมทานอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย)
24.00น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ อำลาด้วยรอยยิ้มความประทับใจ

กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com