โปรแกรมเที่ยว จ.กระบี่อ่าวมาหยา ทะเลแหวก เกาะพีพี
ตรังถ้ำเลเขากรอบ สระมรกต ล่องเรือเขาสก กุ้ยหลินเมืองไทย
(3 คืน 4 วัน)

วันแรก  กรุงเทพ -กระบี่ / ตรัง
19.00น. รับคณะที่นัดที่ จุดนัดหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงาน โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP. มุ่งสู่ กรุงเทพ-จ.กระบี่ บริการน้ำดื่ม+ขนม-ลูกอมหมากฝรั่ง อาหารกล่อง ให้คณะอิ่มอร่อยก่อนนอน  (มื้อที่ 1)


วันที่สอง ล่องเรือถ้ำเลเขากรอบ –อช.เขานอจูจี้-สระมรกต-น้ำตกร้อน –วัดถ้ำเสือ เขาขนาบ
06.00น. ถึงห้วยยอด จ.ตรัง ทำธุรกิจส่วนตัวทานอาหารเช้าแบบชาวตรัง(มื้อที่ 2) เตรียมตัวสนุกสนานกิจกรรมล่องเรือ แหล่ง ท่องเที่ยว Unseen Thail.and ถ้ำเลเขากรอบ ล่องเรือผ่านภูเขา
หินปูนที่โอบล้อมด้วยสายน้ำทุ่งนาป่ายาง ชมงามงดงาม หินงอกหินย้อย ภายในถ้ำที่มีปรากฏการตะการตาหิน
ย้อยลงมาเป็นผ้าม่านระย้าแทบจดพื้นน้ำ บางก็เป็นหลอดเล็กยาวนับพันพุ่งลงมาจากผนังถ้ำภายในถ้ำเลเขา กรอบจะมีถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร ถ้ำเจ้าบ่าวเจ้าสาว ถ้ำสวรรค์ ถ้ำท้องพระโรง เป็นต้น ภายในถ้ำมีสายน้ำไหล
ผ่านตลอด เส้น ทางการชมถ้ำ จากนั้น เดินทางทัศนศึกษาเส้นทางธรรมชาติป่าดิบชื้น ผืนสุดท้ายของไทย
และเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบรัง นกแต้วแร้วท้องดำ ณ.อุทยานแห่งชาติเขานอจูจี้ที่สมบรูณ์ทาง
ธรรมชาติ มีนกมากว่า 250 ชนิด
กลางวัน รับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่ 3) ณ.ร้านอาหารมรกตหลังอาหารเดิน
ตามเส้นทาง ทีน่า-ลิฟ เลาะลำธารใสที่ไหลมา จากสระ ชมอ่างแก้ว สระมรกต (Unseen) ที่มีสีสันสวยงามของ
สระน้ำผุด สนุกกับการเล่นน้ำที่ใสสะอาด จนยากที่จะห้ามใจท่านไม่ให้เล่นน้ำ กระโดดลงน้ำ จากนั้นนำท่านชม
น้ำตกร้อน (Unseen) เกิดจากน้ำร้อนผุดจากใต้ดิน แล้วไหลสู่สายธารผ่านป่าเขา เกิดป็นน้ำตกร้อนที่มีอุณภูมิ
ไม่สูงมาก เหมาะแก่การแช่ผ่อนคลาย กล้ามเนื้อ ในระหว่างการเดินทางได้อย่างสบาย..จากนั้นแวะถ้ำเสือ นมัส
การพระอาจารย์จำเนียร และกราบไหว้ เจ้าแม่กวนอิมที่มีพระพักต์สวยที่สุดในภาคใต้  แล้วถ่ายรูปกับเขาขนาบ
น้ำ สัญญาลักษณ์เมืองกระบี่ รูปคู่ปูยักษ์ และนกอินทรีย์
17.30น. Check in เข้าสู่ที่พัก ระบี่โรงแรมเวียงทอง ที่พักอยู่ใกล้ตลาด สามารถเดินชมวิวขนาบน้ำได้
18.30น. รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 4)  ณ.ภัตตาคารอาหารเรือนทิพย์ หรือเรือนไม้  หลังอาหารเชิญท่านเดิน
ชมบรรยากาศค่ำคืน


วันที่สาม  กระบี่ ดำน้ำชมปะการัง เกาะพีพีเล (อ่าวมาหยา,เกาะไม่ไผ่-ทะเลแหวก) อ่าวปีเละ,ถ้ำไวกิ้ง –เกาะพีพีดอน
07.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 5) ณ.ที่พัก
08.30น. ออกเดินทางสู่ท่าเรือลงเรือสำราญ Speed Boat ท่องทะเลกระบี่ มุ่งหน้าสู่ PHI PHI ISLAND  สู่น่านน้ำทะเลอันดามัน ไปชมอ่าวลิง ชายหาดเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการังเขากวาง กัลปังหา ฝูงปลาการ์ตูน เป็นต้น เชิญท่านสัมผัส The Beach รอบเกาะ อ่าวมาหยา ดังในบทภาพยนตร์ดัง  Hollywood แวะเที่ยวบนเกาะเล่นน้ำ ชายหาด ชมวิว และถ่ายรูป ไปเกาะพีพีเล แวะชมถ้ำไวกิ้ง (ถ้ำรังนกเป็นเขตห้ามเข้า) และอ่าวปิเล๊ะ เป็นอ่าวที่มีวิวสวยงามมาก
กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน Buffet (มื้อที่ 3)ณ.ห้องอาหารโรงแรมบนเกาะ พีพีดอน หลังอาหารไปดำน้ำ ดูปะการัง สลับซับซ้อน เรียงรายใต้ทะเลน้ำตื้น ชมปลาหลากสีสายพันธ์ และเป็นจุดที่ สวยสุด ณ. หมู่เกาะหินกลางทะเล เที่ยวเกาะไม้ไผ่ หาดทรายสวย น้ำใส น่าเล่นน้ำ ชมวิว ถ่ายรูป หรือดำน้ำชมปะการัง พร้อมฝูงปลาทะเล แหวกว่ายมากมายและอยู่ไม่ไกลจากฝั่ง 24 กิโลเมตร
-  ชมทะเลแหวก (Unseen Thailad) ความอัศจรรย์ของธรรมชาติ เมื่อน้ำทะเลแหวกเป็นสองฝั่งสามารถเดิน ชม วิว เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ ณ.หาดสามเส้า ให้ท่านได้พักผ่อน เล่นน้ำ ถ่ายรูปสวยๆ หากมีเวลาเหลือ
เกาะปอดะ สามารถเห็นแท่งเขาตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล
17.00น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก /โรงแรมกระบี่รอยัล/โรงแรมเวียงทอง
18.30น.  บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 4) ณ.ร้านอาหารเรือนทิพย์ที่ท่าเรือก่อนเข้าที่พัก ทานอาหารเสร็จเข้าที่พัก
พัก ผ่อน ตามอัธยาศัย  นอนหลับฝันดี....ราตรีสวัสดิ์

วันที่สี่   สุสานหอยล้านปี –ของดีเมืองกระบี่ –OTOP สุราษฎร์ธานี -ผลไม้หลังสวน
07.00น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 7) หลังอาหารเช็คเอ้าท์
08.30น เดินทางออกไปซื้อของฝาก ของที่ระลึกท้องถิ่นเมืองกระบี่ ชมสุสานหอยล้านปี แหล่งการเรียนรู้ทาง
ธรณีวิทยา อันเกิดจากเปลือกหอยโบราณทับถม กันกว่า 1 ล้านปี แล้วออกเดินทางไปยังสุราษฎร์ธานี
กลางวัน บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 8) ริมเขื่อนรัชประภา อร่อยกับเมนูปลาริมเขื่อน พร้อมล่องเรือชมบรรยากาศ
สันเขื่อน หลังอาหารเดินทางสู่ กทม. ระหว่างทางแวะให้ท่านจับจ่ายสินค้าของร้านดังๆและจุดริมทางหลังสวน
ชุมพร ให้ท่านผลไม้ (พร้อมทานอาหารมื้อเย็นตามอัธยาศัย)
22.00น. เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ อำลาด้วยรอยยิ้มความประทับใจ

กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com