โปรแกรมเที่ยว จ. ชุมพร ดำน้ำ 2 วันเต็มอิ่ม จุใจ
เกาะกระโหลก-เกาะทะลุ-เกาะง่ามเล็ก-เกาะง่ามใหญ่-กิจกรรมตกหมึกดำน้ำรอบเกาะเต่า-ชมความงามเกาะนางยวน
(2 คืน 3 วัน)

วันแรก  จ.กรุงเทพฯ – จ.ชุมพร
20.00 น. รับท่านที่นัดที่ จุดนัดหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงานโดยรถตู้ VIP  มุ่งสู่ จ.ชุมพรบริการ น้ำดื่ม - ขนม – ลูกอมหมากฝรั่ง set box (มื้อที่ 1)

วันที่สอง  เกาะทะลุ-เกาะกระโหลก-เกาะง่ามเล็ก-เกาะง่ามใหญ่-ตกหมึก
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 2) ในตัวเมืองชุมพร
08.00 น. Check in ที่พักโรงแรมโนโวเทลชุมพร ติดหน้าหาดทะเล มีสระว่ายน้ำ
08.30 น. เตรียมตัวไปดำน้ำกัน โดยรถบัสจะไปส่งท่านที่ท่าเรือดำน้ำ
09.00 น. ลงเรือไปดำน้ำตื้นที่ เกาะทะลุ ณ.ที่นี้ท่านจะได้สัมผัสกับน้ำทะเลใสสีเขียวมรกต ฝูงปลาน้อยใหญ่ พร้อมทั้ง ปะการังที่หลากหลายสายพันธุ์ อาทิเช่น ดอกไม้ทะเล ปะการังเขากวาง ปะการังก้อน ปะการังสมอง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบบุปเฟ่ฟ์ (มื้อที่ 3) บนเรือระหว่างดำน้ำ
13.00 น. ดำน้ำตื้นที่เกาะกระโหลกชมดอกไม้ทะเลอันสมบูรณ์ สวยงาม ทุ่งปะการังเปลวไฟ ปะการังเขากวาง  ปะการังก้อน,ปะการังสมอง ดาวขนนก หอยมือเสือกลากสีสันและฝูงปลา ต่อด้วยเกาะง่ามเล็กและง่ามใหญ่
 ณ.ที่นี้ท่านจะได้พบกับทุ่งดอกไม้ทะเล ปะการังถ้วยเจ็ดสี อันสวยงามตระการตาและฝูงปลา
16.00 น. กลับถึงที่พักโรงแรม โนโวเทลชุมพร
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 4) ณ.ร้านอาหาร
19.00 น. หลังอาหาร สนุกสนานกับการตกหมึกยามค่ำคืน พร้อมทานปลาหมึกย่างสดๆกับน้ำจิ้มรสเด็ดบนเรือ
23.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย ราตรีสวัสดิ์

วันที่สาม   ดำน้ำชมปะการังรอบเกาะเต่า-เกาะนางยวน
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 5) ที่ห้องอาหาร Breakfast
06.30 น. รถบัสรับท่าน ณ. ที่พักเพื่อไปเตรียมตัวไปดำน้ำที่เกาะเต่ามุ่งหน้าสู่ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย
07.30 น. เรือออกจากท่าเรือเร็วลมพระยา (ทุ่งมะขามน้อย)
09.00 น. เดินทางถึงเกาะนางเต่า เตรียมตัวลงเรือไปดำน้ำ
10.00 น. เปลี่ยนเรือท้องถิ่นเพื่อดำน้ำตื้นชมปะการังและฝูงปลาที่เกาะเต่า
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 6) บนเรือระหว่างดำน้ำ (แบ่งเป็น 4 เกาะย่อย )
14.00 น.  เดินทางถึงเกาะนางยวน เกาะนี้ท่านจะได้เดินเล่นกับหาดทรายขาวๆที่ทอดยาวถึงกันพร้อมกับเก็บ
ภาพเป็นที่ระลึก
14.30 น. ออกเดินทางจากเกาะนางยวน เพื่อขึ้นเรือที่เกาะเต่ากลับชุมพร
14.45 น. ออกเดินทางกลับท่าเรือทุ่งมะขามน้อยโดยเร็วลมพระยา
16.45 น. เดินทางถึง ท่าเรือทุ่งมะขามน้อย ส่งท่านกลับที่พัก
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 7) ณ.ร้านอาหาร

วันที่สี่    เก็บบรรยากาศที่พัก-สักการะกรมหลวงชุมพรฯ-แวะร้านของฝาก กลับ กรุงเทพฯ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Breakfast (มื้อที่ 8) พักผ่อนตามอัธยาศัย
11.00 น. เก็บสัมภาระ Check 0ut จากที่พักเดินทางไปสักการะกรมหลวงชุมพรฯสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง
จุดชมวิว, ชมวิวทะเล เกาะต่างๆของอุทยานแห่งชาติเกาะชุมพร
12.00 น.  บริการอาหารเที่ยง ณ.ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก
18.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ.ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) จากนั้นเตรียมตัวเดินทางต่อ
22.00 น.  ถึง จ.ฉะเชิงเทรา โดยสวัสดิภาพ อำลาด้วยรอยยิ้มความประทับใจ

กรุ๊ปเหมา 10 ท่าน สามารถกำหนดจุดรับส่งได้ และสามารถออกเดินทางได้ทุกวัน
** อัตราค่าบริการกรุณาติดต่อเสียงซึงทัวร์ **

ติดต่อ เสียงซึงทัวร์ โทร.02-917-0562 มือถือ 092-261-4156, 081-267-8361 fax: 02-917-0966
www.siangzueng.com / facebook : เสียงซึงทัวร์ / ID Line : pejam7
E mail : pavanee_L7@yahoo.com