โปรแกรมเที่ยว จ.จันทบุรี เกาะช้าง จ.ตราด
วัดเขาสุกิม - โบสถ์คาทอลิกดำน้ำ 4 เกาะ - อาหารทะเลสดๆ
(2 คืน 3 วัน)

วันแรก  กรุงเทพฯ - จันทบุรี – วัดเขาสุกิม  - โบสถ์คาทอลิค - แหลมหงอบ - เกาะช้าง
05.00 น. รับท่านที่นัดที่ จุดนัดหมาย พร้อมอำนวยความสะดวกจากทีมงาน โดยรถตู้ VIP. มุ่งสู่ จ.ตราด
บริการน้ำดื่ม - ขนม - ลูกอมหมากฝรั่ง อาหารกล่องมื้อเช้า (มื้อที่ 1)
10.30 น. ถึง จ.จันทบุรี นำท่านชม วัดเขาสุกิม ชมอาคารเฉลิมพระเกียรติบนยอดเขา สถานที่เก็บวัตถุต่างๆที่ได้รวบรวมไว้ จำนวนนับไม่ถ้วน และประเมินค่ามิได้ รูปปั้นเหมือนหุ่นขี้ผึ้งของหลวงปู่
สมชายและพระอาจารย์เกจิที่มีชื่อเสียง    
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ช่วงบ่ายชมโบสถ์วัดคาทอลิคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสถาปัตยกรรม
ศิลปะแบบ โกธิค ภาพกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส มีอายุร่วม 100 ปี ซึ่งมีความสวยงามมาก
16.30 น. นำท่านถึงแหลมงอบ ท่าเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่เพื่อเดินทางข้ามเกาะช้าง Check in ที่พักติดหน้าหาด
มีสระว่ายน้ำ
18.30 น. บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 3) ณ.ร้านอาหาร อิ่มอร่อยอาหารทะเลสดๆ(นั่งเรือชมหิ่งห้อยหรือชมการแสดง
ควงไฟ) **  พักผ่อนตามอัธยาศัย**

วันที่สอง   เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง 4 เกาะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะรัง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) ณ.โรงแรมที่พัก
08.30 น. ออกเดินทางสู่หมู่บ้านชาวประมงบางเบ้า พร้อมชมวิถีชีวิตชาวบ้านของเกาะช้าง ออกเดินทางสู่น่าน น้ำทะเล อ่าวไทยชมทัศนีย์ภาพของหมู่เกาะน้อยใหญ่ตลอดการเดินทาง เดินทางมุ่งสู่เกาะเกาะทองหลาง
เกาะหวาย ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมแนวปะการังน้ำตื้นในอ่าวไทย
เกาะที่ 1. เกาะทองหลาง ใช้เวลาดำน้ำ 45 นาที (ชมความสวยงามของปะการังน้ำตื้น)
เกาะที่ 2. เกาะยักษ์ใหญ่ 45 นาที (ชมปลาสวยงาม, ชมปะการังโต๊ะ)
เกาะที่ 3. เกาะยักษ์เล็ก 45 นาที (ชมปลาสวยงาม, ปะการังดอกไม้)
เกาะที่ 4. เกาะหวาย (เดินหาดทราย สะพานทอดเทียบท่า ปะการังน้ำตื้น ปะการังสมอง ปะการังเขากวางเกาะ
นี้ท่านจะได้พบกับฝูงปลาการ์ตูนรอบที่มาลายล้อมรอบตัวของท่าน)
12.00 น. บริการอาหารเที่ยงบุฟเฟ่ห์บนเรือ (มื้อที่ 5) มีกาแฟร้อนบริการตลอด,น้ำดื่ม,ผลไม้,BBQ
13.00 น. เดินทางมุ่งสู่เกาะรังเพลิดเพลินกับน้ำทะเลสีมรกตชายหาดทรายขาว สะอาด สนุกสนานกับการเล่น
น้ำ หน้าอุทยาน แห่งชาติหมู่เกาะรัง ซึ่งเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากที่สุดกว่าเกาะอื่น
16.00 น. นำท่านเดินกลับสู่หมู่บ้านบางเบ้า – ถึงบางเบ้านำท่านกลับสู่ที่พัก
18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) ณ.ร้านอาหารทะเลสดๆบรรยากาศริมน้ำสบายๆ

วันที่สาม   เก็บบรรยากาศที่พัก-อำลาเกาะช้าง
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหาร Breakfast (มื้อที่ 7) พร้อมสุดกลิ่นไอทะเลยามเช้า
10.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยเก็บภาพบรรยากาศที่พักหรือเล่นน้ำทะเล เก็บสัมภาระ Check out จากที่พัก
11.30 น. อำลาเกาะช้าง ลงเรือเฟอร์รี่ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ
12.00 น บริการอาหารเที่ยง ณ.ร้านอาหาร (มื้อที่ 8) ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก
18.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ อำลาด้วยรอยยิ้มความประทับใจ



รายละเอียดค่าใช่จ่าย

ราคาเริ่มต้นที่ 4,400 บาท - 5,200 บาท (มิถุนายน 58- กันยายน 58)

จำนวน 7 ท่าน 8 ท่าน 9 ท่าน 10-12 ท่าน ที่พัก
ราคา          
         

หมายเหตุ ราคานี้รวม

- รถตู้ VIP ไป กลับ กรุงเทพฯ ตราด
- ไกด์ (ตลอดโปรแกรม)
- ที่พัก 2 คืน (โรมแรมระดับ 3 ดาว) ที่พักติดหาด,มีสระว่ายน้ำ,ทีวี,ตู้เย็น,แอร์,เครื่องทำน้ำอุ่น
- กิจกรรมดำน้ำ 4 เกาะพร้อมอาหารกลางวันบนเรือ (แบบบุฟเฟ่ต์และของว่าง)
- อุปกรณ์การดำน้ำและเจ้าหน้าที่ดูแลระหว่างดำน้ำ
- อาหารแบบเซ็ทโต๊ะ 4 มื้อ,สำหรับลูกค้าจำนวน 40 ท่านขึ้นไปมีคาราโอเกะบริการ
- ค่าธรรมนียม,ค่าเรือเฟอรี่ข้ามฝาก ไป - กลับ
- ประกันอุบัติเหตุ

บรรยากาศที่พัก-เกาะช้าง
 
สยามเบย์ รีสอร์ท เกาะช้าง หาดไก่แบ้ ติดหาด มีสระว่ายน้ำ
 

อลิน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท หาดทรายขาว ติดหาด มีสระว่ายน้ำ

 
โรงแรม คุ๊กกี้ เกาะช้าง หาดทรายขาว ติดหาด มีสระว่ายน้ำ
 

เกาะช้าง ลากูน รีสอร์ท หาดทรายขาว ติดหาด มีสระว่ายน้ำ

เกาะช้าง แกรนด์ คาบาน่า รีสอร์ท หาดคลองพร้าว ติดหาด มีสระว่ายน้ำ